Hier wordt de inhoud voor id "container" weergegeven

de bende van Wezel 7/11 Nachtzwemmers Marja Nestvallers

 

de bende van Wezel

Jan Staes in "Leesidee" september 1999:

... "de bende van Wezel is in de eerste plaats een vlot geschreven, meeslepend boek dat omwille van het kader (de school en zijn omgeving), de thematiek (het lief en het leed van het opgroeien), maar ook door de spanningselementen (wie is Wido en wat wil hij?) zowel door de beginnende als de veellezer zal worden gesmaakt."

Fred Koekoek voor de "Stichting Nederlandse Bibliotheek Dienst", 30 september 1999:

... "Dit is het eerste boek van de schrijfster die met niet al te lange zinnen en een hedendaags taalgebruik bijzonder weet te boeien."
... "De eenzaamheid van Andreas wordt indringend beschreven, evenals zijn uit zijn geschiedenis voortkomende moeite om te communiceren en de strijdrelatie met zijn vader en zijn boosheid op zijn moeder."

top

7/11

Mick Ghys in "Klapper 2001/I":

... "Dit verhaal biedt een realistische kijk op de hedendaagse jongeren en hun bezigheden. Hun karakters, hun relaties onderling en de invloeden van buitenaf zorgen voor een boeiend verhaal."
... "Het verhaal is vlot en aantrekkelijk, speelt perfect in op de leefwereld van de jongeren."

top

Nachtzwemmers

Kathy Mathys in de "Standaard der Letteren" van 27 november 2003:

... "Net als in haar vorige boeken weet ze een aantal herkenbare personages neer te zetten. Haar zoekende tieners converseren in vlotte, natuurlijke dialogen."
... "Af en toe weet de schrijfster mooie beelden in haar verhaal te introduceren. Zo vergelijkt ze Heleen met een nachtzwemmer "opgesloten in haar eigen nachtmerrie" ...

Luce Rutten in "Pluizer (Klapper)" van januari 2004:

... "Heel overtuigend laat Lies Bate haar hoofdpersonage steeds verder op drift slaan tot zij verzandt in zelf vernietigend gedrag."
... "Tegenover die fundamentele leegte en eenzaamheid plaatst de schrijfster de kracht van oprechte vriendschap. Met de nodige hulp vindt ook een nachtzwemmer de weg naar de oppervlakte, waar hij weer kan ademhalen."
... "Dit is een overtuigend en aangrijpend relaas van het moeizaam overwinnen van een identiteitscrisis die uit een problematische sociale situatie voortvloeit."

Jet Marcheau in "De Leeswelp" januari 2004:

... "Lies Bate heeft oog voor symboliek. De titel "Nachtzwemmers" slaat zowel op de moeder Heleen als op Sam."
... "Lies Bate zet boeiende, contrasterende figuren neer, haar verhaal spreekt aan."
... "Nachtzwemmers kan vanwege het thema, het eigentijdse decor en de inleefbare hoofdpersonen 13-plussers aanspreken."

Erna Vrankx in "Psychiatrie en Verpleging" mei-juni 2004:

... "Het boek geeft heel goed de gevoelens van onmacht weer bij een tiener wiens moeder psychisch ziek is Ook zie je hoe moeilijk het is voor deze kinderen om er over te praten. De angst om weer in de steek gelaten te worden. Zeker een bruikbaar boek als aanleiding om te praten over Kopp-problematiek."

Vlaams Minister van Cultuur en Sport Bert Anciaux in "Humo 46/3402":

... "En ik heb ook immens genoten van "Nachtzwemmers" van Lies Bate. Een heel ontroerend Jeugdboek: misschien vond ik het daarom zo goed."

top

Marja

winnaar van een Boekenwelp 2006

Jury verslag van de Jeugdboekenprijzen 2006

... "Met heel veel aandacht voor het leven van een kleine mens in een grote oorlog belicht de auteur een weinig bekend aspect van de Twee Wereldoorlog, en brengt zo een aangrijpend, meeslepend en beklijvend relaas, dat tot op de laatste regel de lezer doet nadenken over het vage grensgebied tussen schuld en naïviteit, over oorlogsverantwoor-delijkheid en de onmogelijkheid een oordeel te vellen."

Elisa bij "Drijfhout" 04 september 2005:

... "Ze heeft me aan de haren meegetrokken, Lies Bate, recht het Duitsland van de Tweede Wereldoorlog in. Ze vertelt over nazi-Duitsland en over het Vlaamse meisje Marja. Ze nuanceert en nuanceert de nuance, waardoor je alle greep verliest op wat oorlog is, wat het kwade is en wat het goede. Zie me hier zitten; de laatste zinnen hameren in mijn hoofd, en ik hoop, hoop, hoop dat ze, alsjeblieft, later toch wel zullen trouwen, Marja en Nesten."

"Vitaal Boekenboom"

... "Een boek dat over zoveel meer dan oorlog gaat. Het doet je nadenken over armoede, zorgen voor je familie, vriendschap en verraad. Het vertelt over een kant van de oorlog waarvan de meesten onder ons niets weten. Het is bovendien vlot geschreven en heeft dat vleugje nostalgie dat af en toe wel leuk is."

Veerle Uyttersprot voor "Pluizer"

... "Marja is een rijk en ontroerend boek dat jonge mensen op een indringende en heel persoonlijke wijze laat kennismaken met een duistere periode uit de twintigste eeuw. Deze roman zet aan tot nadenken over schuld en onschuld, en is tevens een pleidooi voor verdraagzaamheid en nuancering."

Aida van NBD|biblion

... "De tekst is sober, zeer vlot en doet recht aan de inhoud van dit prachtige boek waarin duidelijk wordt gemaakt dat er meer kleuren zijn dan zwart en wit. Een oorlogsverhaal waarin de belichting van persoonlijke thema's als armoede, verraad, vriendschap en familie voor een zeer bijzondere invalshoek zorgt."

top

 

Nestvallers

Jet Marcheau in "De Leeswelp" december 2008:

... "In impliciete zinnen en details heeft Lies Bate aandacht voor het schrijnende gevoel van verlatenheid van de kinderen en het gemis aan warmte, maar ook voor de samenhorigheid van de kulders buitenhuis."
... "Het verhaal lees je als een treffend historisch sfeerbeeld. De schrijnende, confron-terende verhalen wekken mededogen op en verdienen een plaats in het collectieve geheugen."

uit het juryverslag van "de Woutertje Pieterse Prijs 2009"

"Een heel dwingende inhoud heeft bijvoorbeeld de goed gedocumenteerde, aangrijpende roman Nestvallers van Lies Bate over Gentse weeskinderen die in de jaren dertig in het zogeheten ‘kulderhuis’ woonden. Met mooie vertelstemmen doen de overtuigend neergezette personages beurtelings het woord en schetsen zo de eenzaamheid en het strenge regime. Huiveringwekkend is bijvoorbeeld de beschrijving van een driejarige die wordt gedwongen te eten, een scène die de ondergang van een personage inleidt."
... "Het boek biedt een treffend tijdsbeeld en is een ontroerend document humain. Wie de laatste bladzij uit heeft, krijgt de neiging om de proloog en ja meteen het hele boek opnieuw te lezen."

Boek-'n-hoekje van Hilde in "De Bond" 20 februari 2009

... "Lies Bate heeft verhalen opgezocht van weeskinderen uit het Gentse van de jaren dertig en ze in een aangrijpend boek verwerkt. Je kan maar hopen dat die jaren nooit terugkeren en blij zijn dat je hieraan ontsnapte."

Uitgelezen! : Historische verhalen

... "Lies Bate schreef op een treffende, schokkende wijze over de harde tucht in het weeshuis, het gebrek aan liefde en warmte, het gevoel van verlatenheid en eenzaamheid."
... "Ze schreef met Nestvallers een aangrijpende jeugdroman."

Blikopener mei 2009

"Met Marja, een roman over de Tweede Wereldoorlog, heeft Lies Bate al bewezen dat ze over een trefzekere pen beschikt. Haar nieuwe historische jeugdroman Nestvallers is gewijd aan de erbarmelijke levensomstandigheden van de Gentse weeskinderen (kulders) in de vorige eeuw."
... "Het wordt een schrijnend verhaal, dat af en toe ronduit schokkend is."
... "Haarfijn beschrijft Bate wat het betekende om van de en dag op de andere je ouders te verliezen en in eenzaamheid op te groeien."
... "Nestvallers is het resultaat van een diepgaand onderzoek over de geschiedenis van de kulders. Het levert een indringend portret op van generaties weeskinderen die zonder liefde of genegenheid moesten opgroeien."

Boek en Jeugd 12+ / 2009 van Biblion

... "De auteur heeft zich goed gedocumenteerd, onder meer via gesprekken met ex-bewoners van beide huizen."
... "Een indringend, zorgvuldig gecomponeerd verhaal, waarin Franse woorden onvertaald bleven. Ook het Vlaams getinte taalgebruik vereist wat van de (Nederlandse) lezers. Het boek is echter enige inspanning van de kant van de lezer meer dan waard."

Roger Poelman in "Heemkundig Nieuws, Oost-Oudburg" 2009/3

... "Waar de ene bladzijde de rauwe werkelijkheid van de toenmalige weeshuizen oproept, vinden we op de ander bladzijde de vertedering die de kinderen nodig hebben om volwassen te worden. "Nestvallers" is geen roman en is ook geen zuiver historisch verhaal. Het is een mengvorm van de twee. Lies Bate is meeslepend tot de laatste bladzijde. Ik heb het boek in elk geval in één adem uitgelezen. Een echte aanrader voor wie houdt van literatuur en geschiedenis."

top